Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Höjt transporttillägg: Regeringen vill sätta stopp för spritbussar!

Publicerad

Finansdepartementet föreslår i en promemoria en dubblering av avgifterna för den som bryter mot reglerna om transport av punktskattepliktiga varor som alkohol. Transporttillägget ska höjas från 20 till 40 procent. Promemorian skickas ut på remiss idag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Transporttillägget är den administrativa avgift som tas ut om förfaranderegler för flyttningar av punktskattepliktiga varor inte följs. För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bl.a. att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan enligt svenska regler en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall.

I promemorian föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20 till 40 procent av punktskatten på de varor för vilka bestämmelserna inte har följts. Ändringen motiveras främst av att det behövs mer effektiva åtgärder mot skattefusk på området.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa
Johan Westlund
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 11 13
e-post till Johan Westlund, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.