Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som innebär en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola till vissa elever i grundskolans årskurs 8 och 9.

Hittills har huvudmännen anordnat undervisning under skollov på frivillig väg. Detta uppmuntras av regeringen som har infört en möjlighet för huvudmännen att söka statsbidrag för sådan verksamhet.

- Att få lite extra tid med lärare, en chans till att nå målen, kan vara det som avgör framtiden för en elev. Därför är lovskolan viktig och vi har sett hur lovskola med kvalitet gör skillnad för resultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Erfarenheterna visar dock att alla elever inte ges möjlighet till undervisning under skollov. Därför införs nu en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola. Det gäller elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen – och därmed riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Samtidigt som denna skyldighet införs kommer det inte längre vara möjligt att söka statsbidrag för undervisning under skollov för elever i grundskolans årskurs 8 och 9. I stället finansieras reformen genom medel direkt till kommunerna i enlighet med kommunfinansieringsprincipen. I övrigt är möjligheten att söka statsbidrag för sådan verksamhet oförändrad.

- Behörighet till gymnasiet är den viktigaste biljetten in i framtiden. Alla barn ska ha möjligheter att nå de kunskaper man behöver för livet. Därför är det viktigt att alla elever som efter åttan och nian behöver det får möjligheten till extra skoltid på loven, säger Gustav Fridolin.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.