Ibrahim Baylan diskuterar biodrivmedel med nordiska ministerkollegor

Imorgon onsdag reser Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister till Helsingfors för att träffa nordiska kolleger. Syftet med mötet är att diskutera förutsättningarna för fördjupat samarbete avseende bland annat styrmedel för biodrivmedel.

– Transportsektorn är en särskild utmaning i vårt arbete med att ställa om energisystemet och fasa ut fossila bränslen. Det är en utmaning vi delar med övriga nordiska länder. Det är därför angeläget att diskutera hur vi kan samarbeta i denna fråga, säger Ibrahim Baylan.

Bakgrunden till mötet är att de nordiska statsministrarna i slutet av förra året kom överens om att anordna ett gemensamt seminarium med fokus på olika sätt att minska transportsektorns utsläpp.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator