Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Anna Johansson tar emot rapport om den maritima näringens exportmöjligheter

Publicerad

I dag onsdagen den 15 mars tar infrastrukturminister Anna Johansson emot Business Sweden rapport om att kartlägga den maritima näringens exportmöjligheter. I samband med detta bjuder infrastrukturministern in till ett seminarium med aktörer inom den maritima näringen.

Regeringen presenterade i augusti 2015 En svensk maritim strategi- för människor, jobb och miljö. I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området fick Business Sweden i juli 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga utbudet av varor och tjänster samt identifiera internationella marknader där svensk export av maritima produkter och tjänster kan ökas.

Under onsdagen kommer Business Sweden till Näringdepartementet för att redovisa uppdraget. I samband med detta hålls ett panelsamtal med efterföljande gemensam diskussion med Anna Johansson och inbjudna aktörer inom den maritima näringen.

- Jag ser fram emot att höra hur Business Sweden ser på de maritima näringarnas möjligheter att öka sin export. Svenskt kunnande på det maritima området kan både bidra till nya jobb och ny teknik för bland annat miljöanpassad sjöfart och nya lösningar för havsbaserad energiproduktion, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens maritima strategi

Regeringen presenterade i augusti 2015 en svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö. Strategin utgör ett inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med att utveckla de maritima näringarna och bygger på tre likställda perspektiv Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. Strategin innehåller också en vision om kurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.