Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kommerskollegium överlämnar brexit-rapport till EU- och handelsminister Ann Linde

Publicerad

Kommerskollegium överlämnar i dag rapporten "Brexit - alternativ till ett framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien" till EU- och handelsminister Ann Linde. Rapporten utgör ett viktigt bidrag i formandet av den svenska positionen inför de stundande brexit-förhandlingarna.

Ladda ner:

AL Kommerskollegium Brexitrapport foto Catarina Axelsson.jpg
- Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och det hoppas vi ska gälla även i framtiden. Men det är helt klart att det kommer att bli både dyrare och krångligare att handla med Storbritannien efter brexit, konstaterar EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Anna Stellinger, Kommerskollegiums direktör, överlämnar i dag rapporten som regeringen hösten 2016 gav Kommerskollegium i uppdrag att analysera och lämna alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU. I uppdraget ingick även att lämna alternativ till hur tull- och handelsprocedurer för handel med varor kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU.

- Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och det hoppas vi ska gälla även i framtiden. Men det är helt klart att det kommer att bli både dyrare och krångligare att handla med Storbritannien efter brexit och vi behöver titta på möjliga lösningar för att mildra de negativa effekterna på handeln, konstaterar EU- och handelsminister Ann Linde.

Rapporten visar tydligt att ett kommande frihandelsavtal med Storbritannien även i sin mest ambitiösa tappning inte kommer att ge samma fördelar som handel inom den inre markande kan erbjuda. Det bekräftar den inre marknadens betydelse för tillväxt och ekonomiskt utveckling.

- Möjligheten att göra tullprocedurer enkla för länder som lämnar tullunionen är små och risken för omfattande administrativa bördor och komplicerade handelsprocedurer är överhängande. Tjänstehandeln däremot berörs inte av tullar och ursprungsregler men här är risken för nationella regleringar och krav det som oroar, säger Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00