Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konsumentverket får uppdrag att arbeta för en mer miljösmart konsumtion

Publicerad

Regeringen vill driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion och ger idag Konsumentverket i uppdrag att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion och att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster.

- Allt fler vill konsumera hållbart, men vi vet inte alltid hur vi ska bära oss åt. Regeringen vill att det ska vara lätt att göra rätt och vill därför att konsumenter ska få fler enkla möjligheter att agera miljösmart. Exempelvis kan så kallad nudging ha stora effekter. I Köpenhamn har man till exempel testat att rita fotspår till sopkorgarna och visat att det gör att mindre skräp hamnar på gatan, säger konsumentminister Per Bolund.

Det nya forumet kommer att samla representanter från näringsliv, civilsamhälle, akademin, myndigheter och kommuner och landsting för att samarbeta kring hur konsumtionen kan bli mer hållbar.

Konsumentverkets två uppdrag är en del av regeringens strategi för hållbar konsumtion som presenterades i höstbudgeten för 2017.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marita Axelsson
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 10 44