Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lättare att stoppa fusk och slarv med tandvårdsstödet

Publicerad

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen. Det föreslås i den proposition regeringen under torsdagen beslutade att lämna till riksdagen.

Propositionen följer den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i februari.

– Vi kan aldrig acceptera att det förekommer slarv och medvetet fusk i tandvården. Med den här propositionen gör vi det enklare för Försäkringskassan att snabbare komma till rätta med felaktigheter och fusk, säger Gabriel Wikström.

Propositionen innehåller ett antal åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet genom att förstärka Försäkringskassans sanktionsmöjligheter mot tandläkare och tandhygienister som inte fullgör sina skyldigheter.
Existerande sanktionsverktyg ska bli mer träffsäkra och resurseffektiva.

I propositionen aviserar regeringen också en kommande utredning. Utredningen ska bland annat ges i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00