Mikael Damberg följer upp snabbspårsprojekt i Sörmland

På fredag den 10 mars reser närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Nyköping och Eskilstuna. Mikael Damberg ska besöka tre projekt som sökte stöd inom ramen för satsningen Snabbspår för företagare.

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige. Uppdraget omfattade 18 miljoner kronor för år 2016. 22 snabbspårsprojekt fick pengar. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att besöka tre av dessa projekt imorgon fredag den 10 mars.

Mikael Damberg kommer att träffa representanter från Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Nyköping. Projektet beviljades 536 000 kronor av Tillväxtverket för att för nyanlända skapa en skapa en företagsaccelerator, ett skräddarsytt utbildningsprogram, genomföra en företagartutbildning och ordna nätverksträffar.

I Eskilstuna besöker Mikael Damberg Sisters in Business som fick 700 000 kronor av Tillväxtverket. Syftet med projektet har varit att ta tillvara på nyanländas erfarenhet av företagande på ett snabbt, enkelt och motiverande sätt bland annat genom att visa upp nyanlända entreprenörer som förebilder för andra och skapa en hub för andra verksamheter som arbetar med samma uppgift.

Närings- och innovationsministern kommer avsluta dagen med att besöka företagaren Ismail Abdulle som driver Dur Dur shop i Fröslunda.

Program för den 10 mars:

Nyköping:
Plats: Näringslivets hus, Västra storgatan 40A, Nyköping
10.00-10.15 Presentationsrunda: deltagarna, projektägare och projektledare.
10.15-10.30 Presentation av projektet. Metodik, innehåll, genomförande och utvärdering.
10.30-10.50 Två projektdeltagare berättar om sina affärsidéer/sin verksamhet
10.50-11.15 Frågestund och diskussion med ministern om möjligheter och utmaningar.
11.15-11.30 Tid för media. Möjlighet att ta bilder med närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Eskilstuna:
Plats: ABF-huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna
14.00 Dialog med Sisters in Business och närvarande samarbetspartners. Presentation av verksamheten och lärdomar hittills.
14.20 Besöka en workshop i affärsskolan, ett delmoment.
14.40 Besök av media i samband med workshop.

15.20 Besöka företagaren Ismail Abdulle som driver Dur Dur shop i Fröslunda.
Adress: Sturegatan 13, Fröslunda

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira