Miljöministern bjuder in till samtal om jämställda städer på Internationella kvinnodagen

På Internationella kvinnodagen den 8 mars besöker miljöminister Karolina Skog Göteborg. I fokus står jämställdhet i städer och arbetet med Sveriges första nationella mål för stadsutveckling.

Under morgonen håller Karolina Skog ett rundabordssamtal om stadsutveckling med berörda aktörer i Göteborg. En hållbar stad är jämlik och till för alla. I Västra Götaland finns flera intressanta initiativ för en mer jämställd stadsutveckling och Karolina Skog ser fram emot en dialog med lokala aktörer om vad som krävs för att bygga en trygg och inkluderande stad. Rundaborssamtalet är en del i arbetet med att lägga fram en skrivelse om hållbar stadsutveckling till Riksdagen.

Efter rundabordssamtalet håller Karolina Skog ett anförande på konferensen Urbant Forum.

På eftermiddagen besöker miljöministern Havs- och vattenmyndigheten för att ta del av myndighetens verksamhet och särskilt diskutera arbetet inför Havskonferensen i New York som Sverige är värd för i juni 2017.

Program:

08:00-09:30 Rundabordssamtal om jämställd stadsutveckling
Plats: Världskulturmuseet

10:00 Anförande på konferensen Urbant Forum
Plats: Världskulturmuseet

12:00-14:30 Studiebesök på Havs- och vattenmyndigheten

Media är välkomna att delta i delar av programmet. Anmäl ditt deltagande till pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

 

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator