Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Miljöministern: Östersjöregionen bör gå före och förbjuda mikroplaster i kosmetika

Mikroplaster från kosmetiska produkter sprids till havsmiljön och orsakar stora problem för både djur och människor. Miljöminister Karolina Skog uppmanar nu länder och kommuner i Östersjöregionen att gå före med förbud mot mikroplaster i kosmetika.

Ungefär 40 ton mikroplast från kosmetiska produkter beräknas årligen nå Östersjön. Mikroplaster tycks kunna skada vattenlevande organismer både fysiskt och toxikologiskt. De misstänks även kunna fungera som bärare av miljögifter.

- Plast i haven är ett av de allvarligaste globala miljöproblemen vi har. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga, och det finns alternativ. Jag arbetar just nu fram ett svenskt förbud mot mikroplaster i kosmetika. Jag ser att Sverige tillsammans med andra länder och kommuner runt Östersjön kan visa globalt ledarskap här, säger miljöminister Karolina Skog.

Östersjökonferens lyfter kommuners roll för att rädda Östersjön

Måndag den 6 mars deltog miljöminister Karolina Skog vid öppnandet av Baltic Sea Future Congress i Stockholm. Mötet är det första i sitt slag och fokuserar på att stärka innovation och ledarskap för hållbar utveckling i Östersjöregionen.

- Östersjöregionen har ett stark regionalt samarbete, innovativa företag och aktiva kommuner. Det finns stora möjligheter till konkreta samarbetsprojekt och jag ser att regionen kan gå före i att genomföra Agenda 2030, sa miljöminister Karolina Skog under sin medverkan på konferensen.

Konferensen uppmärksammar särskilt betydelsen av ett starkt kommunalt engagemang för att rädda Östersjön. Det finns flera exempel på kommuner som nu gör konkreta insatser för att få bort onödiga mikroplaster. Göteborgs stad har redan beslutat om att förbjuda inköp av produkter som innehåller mikroplast. Det kommunala Upphandlingsbolaget får i uppdrag att i samarbete med miljö- och klimatnämnden säkerställa att stadens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.

Regeringen arbetar på flera fronter för att minska plast i haven

Hösten 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling av FN. Ett av målen handlar om havet, och säger bland annat att utsläppen av marint skräp och mikroplaster till havet ska minska. Den 5-9 juni står Sverige tillsammans med Fiji värd för en global konferens om just havsmålet, där plast i haven kommer vara ett viktigt fokusområde.

Helsingforskonventionen (Helcom) är en regional konvention för miljösamarbete runt Östersjön. I förra veckan träffades medlemsländerna för att diskuterade hur regionen ska genomföra de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Konventionen har sedan tidigare antagit en handlingsplan mot marint skräp. Vid mötet föreslog Sverige ett gemensamt initiativ om att förbjuda mikroplast i kosmetika, vilket flera länder uttrycke intresse för.

Sverige leder också arbetet med farliga ämnen och plaster i EU:s Strategi för Östersjöregionen. Genom konkreta samarbetsprojekt runt Östersjön identifieras utsläppskällor och åtgärder.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00