Innehållet publicerades under perioden

-

Mindre EU-budget och Sveriges avgift ska hållas nere - regeringens övergripande prioriteringar inför budgetförhandlingarna i EU

Publicerad

EU:s nya budget måste bli mindre än idag och Sveriges avgift ska hållas nere. Pengar bör i större utsträckning gå till gemensamma områden som migration och säkerhet än till jordbruksstöd, och utbetalningar till medlemsstaterna ska villkoras med att man följer gemensamma beslut på migrationsområdet. Det är regeringens position inför de stundande budgetförhandlingarna i EU som statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson presenterade idag.

- Vi behöver en modern och effektiv EU-budget i framtiden. Där pengarna går till rätt saker och där det får konsekvenser att inte ta sitt ansvar och följa EU:s beslut, säger statsminister Stefan Löfven.

När Storbritannien lämnar unionen försvinner en stor finansiär till EU:s budget. Det kommer att innebära stora konsekvenser för både den budget som gäller nu liksom kommande förhandlingar om en ny budget.

EU:s budget styrs av en flerårig budgetram, den så kallade långtidsbudgeten. Den nuvarande ramen sträcker sig från 2014-2020. Ett förslag till en ny långtidsbudget från 2021 beräknas presenteras i slutet på detta år, eller början på nästa.

Arbetet med att ta fram en ny långtidsbudget har redan startat och regeringen presenterar idag sina övergripande positioner inför de kommande budgetförhandlingarna.

  • När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

  • Den svenska avgiften ska hållas nere. Det vill vi göra främst genom att minska storleken på budgeten men också genom att värna den andel vi själva ska betala.

  • Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning och klimatomställning. Det sker genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder.

  • Det ska kosta att inte ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken ska inte heller ska kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag. Alla medlemsstater ska stå upp för våra gemensamma värderingar och beslut. EU för med sig både fördelar och förpliktelser.

  • Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU-medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

- Det är viktigt att budgeten minskar när britterna lämnar unionen, säger finansminister Magdalena Andersson. Det är inte rimligt att vi, liksom andra medlemsstater ska betala mer, utan vi ska hålla nere den svenska EU-avgiften.

Sverige kommer vara en aktiv och drivande part i de kommande budgetförhandlingarna och har redan inlett en dialog med EU-kommissionen om Sveriges prioriteringar.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00