Innehållet publicerades under perioden

-

Möjlighet för privatpersoner att digitalt ansöka om lagfart och inteckning

Publicerad

Som ett led i regeringens mål att digitalisera offentlig sektor beslutar regeringen nu att det ska bli möjligt att digitalt ansöka om bl.a. lagfart och inteckning hos Lantmäteriet

Den som köpt en fastighet är skyldig att söka lagfart hos Lantmäteriet. Om man sedan vill inteckna sin fastighet görs även den ansökan hos Lantmäteriet. Fram tills nu har, med ett undantag för bl.a. banker och mäklare, en sådan ansökan varit tvungen att skickas in i pappersform. Nu ska alla få möjligheten att ansöka digitalt.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att alla ska kunna skicka vissa typer av ansökningar digitalt kommer Lantmäteriet att kunna fatta beslut snabbare, vilket i sin tur kommer att leda till kostnadsbesparingar. Ett minskat pappersanvändande är ytterligare en vinst, särskilt ur miljösynpunkt.

Även om möjligheten att skicka in ansökan i pappersform finns kvar förväntar sig regeringen att en stor del av de ansökningarna som Lantmäteriet mottar snart kommer att ske digitalt. Förutom att allmänheten blivit allt vanare vid att hanterera myndighetskontakter digitalt talar den effektivitet och den säkerhet som dagens teknik erbjuder, med lösningar som e-legitimation, för detta.

De förordningsändringar som krävs för att Lantmäteriet ska kunna gå över till ett digitalt ansökningsförfarande ska träda i kraft den 1 maj 2017.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00