Nästa steg mot en sammanhållen landsbygdspolitik

I januari lämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande med 75 förslag till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Förslagen har varit ute på remiss och nu tas nästa steg mot en mer sammanhållen landsbygdspolitik.

Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" skickades den 25 januari ut på remiss till bland annat olika intresseorganisationer och berörda myndigheter. Nu är remisstiden avslutad och svaren ska sammanställas och analyseras och tas med i det fortsätta arbetet med att forma framtidens landsbygdspolitik.

- Remissen gick ut till över 430 instanser och vi har hittills hunnit räkna in över 300 svar. Det är ett enorm engagemang som visar att den kursändring som regeringen har påbörjat för landsbygden har ett starkt stöd, men det tar tid att vända utvecklingen och vi har en bra bit kvar på vägen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Redan en vecka efter att kommittén hade överlämnat sitt betänkande till landsbygdsministern fattade regeringen beslut om att kommitténs förslag om landsbygdslån skulle ingå i en utredning om kreditgarantier för bostadsbyggande. I betänkandet konstaterades att det finns en problematik kring finansiering vid bostadsbyggande i "svaga bostadsmarknader", som förekommer på landsbygden. När produktionskostnaderna för nybyggnation ligger nära eller överstiger värdet av den färdiga bostaden är det svårt att få lån. Utredaren ska analysera förslaget om landsbygdslån, som innebär att staten garanterar del av lånet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng