Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationella rådet för livsmedelsstrategin håller sitt första möte

Publicerad

I dag samlas det nationella rådet för livsmedelsstrategin. Rådet är tillsatt som en del av genomförandet av livsmedelsstrategin och ska ha till uppgift att vara rådgivande för regeringen i genomförandet av strategin. Fokus för det första mötet är frågor för en ökad livsmedelsexport.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare meddelat att ett nationellt råd ska tillsättas för genomförandet av livsmedelsstrategin. I rådet ingår representanter, från privat och offentlig sektor, som har god kunskap om livsmedelsbranschen och vad som händer ute i landet

- Det är genom samverkan mellan näring, akademi och det offentliga som vi bäst arbetar för en stärkt livsmedelskedja i hela landet. Jag har höga förväntningar på detta råd och jag ser fram emot dagens möte, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under rådsmötena kommer strategiskt viktiga frågor och åtgärder att diskuteras för att bättre ta itu med de utmaningar och utnyttja de möjligheter som livsmedelskedjan står inför. Mötena kommer även ge inbjudna aktörer tillfälle att berätta om de insatser som görs.

Dagens möte kommer att fokusera på frågor för en ökad livsmedelsexport. Den kontaktperson gentemot näringen som Regeringskansliet anställde i somras kommer också att presentera sin analys.

Det nationella rådet för livsmedelstrategin består av:

Ordförande: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Leif Lundin, RISE
Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Håkan Wirtén, Världsnaturfonden
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm
Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter
Stefan Lundin, Visita
Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
Jakob Söderberg, Växa Sverige
Camilla Sandenskog, Ekologiska Lantbrukarna
Jesper Broberg, Hushållningssällskapets Förbund
Roger Pettersson, World Animal Protecion
Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund
Hanna Halpern, Restaurangakademin
Magnus Därth, Kött och Charkföretagen
Martin Lundell, Sveriges Bagare och Konditorer
Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier

 

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.