Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas och integreras som en funktion inom Socialstyrelsen från och med den 1 april i år.

− Yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande barn och unga behöver ha goda kunskaper och förutsättningar att ge dem vård och omsorg utifrån deras behov och rättigheter. Vi behöver till exempel lyfta insatser som rör frågor om våldsutsatthet utifrån flickor och pojkars olika behov, säger barnminister Åsa Regnér.

Regeringen anser också att det är angeläget att insatser som rör psykisk ohälsa och suicidprevention särskilt ska belysas i centrumets arbete.

− Den senaste tiden har vi fått rapporter om flera självmordsförsök och några genomförda självmord bland ensamkommande barn. Vi kan aldrig acceptera att barn och unga ser självmord som enda utväg. Det nationella kunskapscentrumet är en viktig del i Regeringens arbete för att stärka hälsan hos ensamkommande barn och unga, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

De kunskapsstöd, metoder och arbetssätt som ska utvecklas ska främst komma yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård till del men även personal inom skolan kommer att ha nytta av kunskaperna. Insatser för en utvecklad samverkan mellan kommuner och landsting ska också vara en del av kunskapscentrumets arbete.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00