Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag föreslår begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Publicerad

Idag torsdag den 16e mars beslutar regeringen om en proposition som föreslår att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Lagförslaget är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Propositionen innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn får rätt till 480 dagar med föräldrapenning om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller ett år, 200 dagar föräldrapenning om barnet blir bosatt under sitt andra levnadsår och 100 dagar efter det andra levandsåret. Antalet dagar är baserat på de antal dagar som en genomsnittlig försäkrad i Sverige använder utefter de olika åldrarna. Kristdemokraterna står dock inte bakom att en begränsning i föräldrapenningen görs redan från det att barnet är ett år då detta är ett avsteg från migrationsöverenskommelsen.

Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Lagförslaget hanterar den överkompensationen och är en del av överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Förslaget kommer från Utredningen om en modern föräldraförsäkring, som den 28 oktober 2016 lämnade sitt delbetänkande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Regeringen föreslår även övergångsbestämmelser som innebär att de nya reglerna ska gälla för föräldrar som kommit till Sverige med barn och som inte har tagit ut några dagar i föräldrapenning för barnet vid ikraftträdandet 1 juli 2017.

Lagförslaget är ett steg för en bättre etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor. Fler måste få möjlighet att lära sig svenska redan under föräldraledigheten och komma ut på arbetsmarknaden.

 

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00