Innehållet publicerades under perioden

-

OECD ska granska digitaliseringens utveckling i Sverige

OECD genomför under åren 2017 och 2018 det OECD-övergripande projektet “Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-being”. Som en del av projektet kommer OECD genomföra en särskild fördjupningsstudie av den digitala transformationen i Sverige. Resultatet ska presenteras i juni 2018 och kommer innehålla internationella jämförelser och rekommendationer för nationella åtgärder.

- Sverige har länge varit ett teknikvänligt land där individer och företag gärna tar till sig ny teknik. Vi har legat i täten i många mätningar, men andra länder utmanar vår position. OECD:s granskning kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att för kunna nå målet att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Med projektet "Going Digital" har OECD som mål att aktivt hjälpa länder att få en hävstångseffekt i den digitala transformationen, för att bidra till inkluderande hållbar tillväxt och ökat välbefinnande. Vi är mycket glada över att ett land som Sverige, som ligger i den digitala utvecklingens framkant, tagit initiativ till att få en fördjupningsstudie av digitaliseringspolitiken. Vi har inte råd att vara självbelåtna utan måste genom ledarskap vara proaktiva på högsta nivå. Jag är övertygad om att resultaten av vår fördjupningsanalys kommer att tjäna Sverige väl och vara en inspiration också för andra länder, säger Andrew Wyckoff, direktör, OECD

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00