Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad kunskap för bättre stöd tillbaka från sjukskrivning

Publicerad

Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning personer som inte bedöms ha rätt till sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan återgår i arbete. Det beslutade regeringen om i torsdags.

– Att ge rätt stöd tillbaka till hälsa och jobb är vårt tydliga mål, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att följa upp sjukfrånvarons utveckling. Utöver det ser regeringen att det är viktigt att öka kunskapen gällande sysselsättnings- och försörjningssituationen bland de personer som inte bedömts ha rätt till sjukpenning efter dag 180. I uppdraget ingår även att kartlägga om dessa personer får ersättning från arbete, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, ekonomiskt bistånd från socialtjänsten eller andra inkomstkällor än de ovan nämnda.

– Vi behöver mer ingående kunskap om personerna som ska tillbaka i arbetslivet för att kunna vidta ännu fler och bättre åtgärder, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 13 oktober 2017.

Presskontakt

Victor Harju, tf. Gabriel Wikström
Tf. Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.