Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökad svensk militär närvaro i Irak

Publicerad

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Isil/Daesh i Irak. Detta är en dubblering jämfört med nuvarande bidrag.

I propositionen föreslår regeringen att det svenska bidraget ska kunna utbilda även på annan bas än den i norra Irak. Genom att den svenska styrkan kan utbilda irakiska försvarsstyrkor på fler baser där behov finns ökar effekten av det svenska bidraget. Det nuvarande bidraget i norra Irak stannar kvar i enlighet med gällande mandat. Den svenska styrkan ska fortsatt ha som uppdrag att utbilda de irakiska försvarsstyrkorna med målet att stärka deras förmåga att stå emot och besegra Daesh.

Länk: Proposition 2016/17:127: Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Presskontakt

Stödet till Irak

Det svenska bidraget är en del av vårt omfattande stöd till Irak. Stödet innefattar flera områden inklusive ett humanitärt stöd som under 2016 uppgick till ca 205 miljoner kronor. Regeringen har nyligen förlängt stödet till UNDP:s stabiliseringsfond med 90 miljoner kronor till de områden som befriats från Daesh. Sverige har även inlett arbetet med att ta fram en ny biståndsstrategi för åren 2017-2021.