Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överföring av pension blir enklare

Publicerad

Det skiljer 30 procent mellan kvinnors och mäns pensioner. Därför har de sex partierna som står bakom pensionssystemet kommit överens om en plan för mer jämställda pensioner. I dag är det endast en halv procent av de som har möjlighet som överför premiepensionsrätten till sin partner. Nu vill regeringen och pensionsgruppen förenkla överföringen.

- Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för att komma åt det. Det här förslaget är ett litet steg i riktningen mot mer jämställda pensioner, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Den som är gift eller registrerad partner kan välja att föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka, make eller registrerad partner. Ytterst få väljer att göra det i dag och en av orsakerna bedöms vara att det är onödigt krångligt att anmäla överföringen. Förslagen om förenkling som nu går på remiss handlar om att göra överföringen enklare genom att:

  1. slopa kravet på anmälan från den mottagande parten,
  2. senarelägga tidpunkten för sista ansökningsdag från 31 januari till 30 april för att ligga efter utskicken av orangea pensionskuvert och självdeklaration, och
  3. Göra det möjligt att ansöka elektroniskt.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Jämställda pensioner

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora, större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt men eftersom kvinnor generellt sett har lägre löner, tar större ansvar för familj och barn, i högre utsträckning arbetar deltid och har högre sjukfrånvaro, blir kvinnors pension i snitt 30 procent lägre än mäns.

Med den bakgrunden har pensionsgruppen, som består av företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, under snart två år arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner. I december 2016 enades pensionsgruppen om en långsiktig handlingsplan för att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Handlingsplanen består bland annat av översyn av grundskyddet som tillsattes i februari.