Pressinbjudan till lansering av ”Human Development Report 2016, Human Development for Everyone” den 21 mars i Stockholm

Den 21 mars 2017 lanseras UNDP:s “Human Development Report 2016, Human Development for Everyone”. Lanseringen arrangeras gemensamt av Sveriges regering och UNDP, FN:s utvecklingsprogram. Vid evenemanget deltar statsminister Stefan Löfven, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, chefen för FN:s utvecklingsprogram Helen Clark och chefen för Human Development Report Office Selim Jahan, som även är rapportens huvudförfattare.

Tid:
Plats: Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Insläpp via Marmorvalvet. Medtag presslegitimation.

Mänsklig utveckling för alla

De senaste årtiondena har sett betydande utvecklingsframsteg världen över, men samtidigt har miljontals människor lämnats utanför. Vilka är de, och varför har de inte fått ta del av utvecklingen? Årets Human Development Report tar sig an dessa två frågor. Rapporten identifierar betydande utvecklingsbarriärer och visar att det i alla samhällen finns grupper som är mer utsatta än andra.

Rapporten tittar även på vad samhällen borde göra för att främja mänsklig utveckling för alla. Den ger rekommendationer på nationell nivå men menar även att det globala utvecklingslandskapet – särskilt multilaterala organisationer – kan göras mer effektiva och inkluderande, så att Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling kan uppnås för alla.

Lanseringen kommer att följas av en frågestund för media med Isabella Lövin, Helen Clark och Selim Jahan.

Lanseringen webbsänds på http://hdr.undp.org och kan följas på #HDR2016.

För mer information och anmälan kontakta Caroline Åberg +46 70 547 93 42.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling

Om UNDP:s rapport

Mänsklig utveckling handlar om att höja människors livskvalité och ge en bredare bild av utveckling än ekonomisk tillväxt. Den här utgångspunkten sätter människor och deras valmöjligheter i fokus. Human Development Report ges ut av UNDP, FN:s utvecklingsprogram, årligen. Rapporten tar avstamp i begreppet mänsklig utveckling för att belysa specifika frågor av stor vikt för hållbar utveckling och fattigdomsminskning.