Pressinbjudan: Två utredningar med fokus på arbetsmiljö överlämnas till Ylva Johansson

Tisdagen den 28 mars tar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson emot två utredningar gällande arbetsmiljö. Utredare Kurt Eriksson överlämnar betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) och utredare Maria Stanfors överlämnar betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från klockan 09:30)

Föranmälan görs till presskommunikatör Kajsa Sigvardsson 076-114 69 82

Efter överlämnandet presenteras utredningarna på en pressträff.
Medverkar gör arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och utredarna Kurt Eriksson och Maria Stanfors.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial