Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om arbetsrättsliga villkor till riksdagen

Publicerad

Regeringen beslutar i dag bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.

I samband med riksdagens behandling av regeringens proposition Nytt regelverk om upphandling i november 2016 avslogs regeringens förslag om arbetsrättsliga bestämmelser i samband med offentliga upphandlingar.

Riksdagen tillkännagav samtidigt att regeringen, om den finner att den lagstiftning som riksdagen antog skulle behöva kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra de tre direktiven från 2014 om upphandling i svensk lagstiftning, utan dröjsmål bör återkomma med kompletterande lagförslag som är utformade för att säkerställa att ändamålsenliga arbetsvillkor kan ställas vid upphandling.

I enlighet med riksdagens tillkännagivande och EU-rättens krav fattar nu regeringen beslut om en ny proposition på upphandlingsområdet. Därigenom minskar risken för att Sverige drabbas av böter i mångmiljonklassen på grund av bristande implementering av de berörda direktiven.

– Genom denna proposition säkerställer vi nu att det blir ordning och reda i upphandlingar som överskrider EU-direktivens tröskelvärden. Med propositionen uppfyller Sverige EU-rättens krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det reviderade förslaget innebär i korthet att reglerna kommer att vara tillämpliga endast för upphandlingar över EU:s tröskelvärden och att upphandlande myndigheter och enheter ska vara skyldiga att i sådana upphandlingar ställa krav på lön, semester och arbetstid när det är behövligt.Tröskelvärdena vid upphandling av varor och tjänster uppgår för närvarande till drygt 1,2 miljoner kronor för statliga myndigheter och till drygt 1,9 miljoner kronor för kommuner och landsting. Vid upphandling av byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till drygt 48 miljoner kronor.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mats Rundström
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 51 63
e-post till Mats Rundström, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.