Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen återaktiverar värnplikten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att återaktivera skyldigheten att genomgå mönstring och att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019.

Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män
Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män. Foto: Försvarsmakten

Beslutet innebär att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) kommer att få i uppdrag att kalla in totalförsvarspliktiga till mönstring under hösten 2017 för inskrivning till grundutbildning med värnplikt under 2018. För Försvarsmakten innebär beslutet att de får i uppdrag att genomföra grundutbildning med värnplikt från och med 2018. Personalförsörjningen ska så långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.

Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt. Syftet med detta är att uppfylla de mål som riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad.

Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer att det krävs cirka tre prövningar för att få ut en individ som ska skrivas in till grundutbildning. Det betyder att ungefär 13 000 personer per år kommer att prövas.

Skyldigheten att genomgå mönstring införs från och med 1 juli 2017 och skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt införs från och med 1 januari 2018.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00