Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande

Regeringen föreslår minskat krångel för pensionärer

Publicerad

Regeringen föreslår förenklade regler för pensionärer gällande beräkning av inkomster för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Lagförslaget innebär att den enskilda pensionären inte själv ska behöva sköta kontrolluppgifterna gällande inkomst, utan att detta automatiskt ska ske genom Skatteverkets beslut om slutgiltig skatt.

- Det ska inte vara onödig administration och krångel för den enskilda pensionären. Den här förändringen plockar bort svårbegripligt krångel, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Storleken av bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstödet beräknas inte enbart av inkomst av pension, utan också genom andra inkomster och tillgångar, så som tillexempel inkomst av kapital. I dagsläget rapporterar varje enskild pensionär in förändringar i denna inkomst vilket resulterar i många frågor, osäkerhet och ofullständiga uppgifter.

Förslaget skulle innebära större uppgiftssäkerhet och större andel korrekt utbetalade bostadstillägg. Det blir också enklare för den som är pensionär att förstå och stämma av uppgiften om kapitalinkomster som läggs till grund för bostadstillägget än tidigare.

Förslaget beräknas träda i kraft 1 januari 2018. Förslagen är en del av regeringens proposition "Vissa socialförsäkringsfrågor".

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00