Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen inleder arbete med avgiftsfri släktforskning

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ett uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri och öppen arkivinformation. Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2017.

– Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Idag krävs ett abonnemang för att ta del av kyrkoböcker, fastighetsböcker, skattelängder, militärrullor och bouppteckningar, något som kan kosta över 1000 kr per år.

I den kulturarvspolitiska propositionen gör regeringen bedömningen att en fri entré-reform på arkivområdet ska utredas för att släktforskare och andra fritt ska få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial. Öppen data är ytterligare ett steg för att göra kulturarvet tillgängligt i hela landet.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

Med propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. I propositionen presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag, bland annat en ny museilag.