Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen nominerar Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriellt kulturarv

Publicerad

Regeringen har beslutat att nominera verksamheten Sagobygden, som verkar för att den muntliga berättartraditionen ska leva vidare, till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriellt kulturarv. Sagobygden drivs av Berättarnätet Kronoberg.

– Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriella kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Sagobygdens verksamhet syftar till att den muntliga berättartraditionen ska leva vidare och drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Bland annat genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att lyfta fram människors egna berättelser. Föreningen bedriver även forskning, utbildning och arkivering. Runt om i Sagobygden har cirka 80 sägenplatser markerats i landskapet, och där ordnas resor med guidning till sagor och sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och där ligger också ett Sagomuseum.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Register över goda exempel på bevarande av immateriellt kulturarv

Registret över goda exempel på bevarande av immateriellt kulturarv är knutet till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Den syftar till att öka kunskaperna om de immateriella kulturarvens betydelse. Sverige har inte tidigare nominerat någon verksamhet till registret.

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

Med propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas.