Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelse om strategisk exportkontroll

Publicerad

Regeringen har överlämnat en skrivelse till riksdagen om Sveriges exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2016.

I skrivelsen redogör regeringen bland annat för viktigare händelser på området och för det internationella samarbetet som sker för att stärka kontrollen av krigsmateriel och för att motverka spridning av massförstörelsevapen, bland annat inom EU och FN. Skrivelsen innehåller också en sammanställning av Sveriges export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2016.

Skrivelsen överlämnas årligen sedan 1985 i syfte att öka riksdagens insyn i exportkontrollen och för att bidra till en bredare debatt om frågorna.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh