Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen

Publicerad

Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Dessa två lagar föreslås ersätta nuvarande könstillhörighetslag.

Den nya lagstiftningen kommer innebära att den juridiska och medicinska delen i processen att byta kön särskiljs. En medicinsk diagnos ska inte längre vara en förutsättning för att få ny könsidentitet fastställd i form av ändrat personnummer och nytt juridiskt kön.

- Transpersoner har generellt sämre hälsa än befolkningen i allmänhet, inte minst psykisk hälsa. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis leda till enklare och snabbare processer så att fler kan leva enligt sin könsidentitet, vilket förhoppningsvis förbättrar hälsan i gruppen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

-Transpersoners rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. För regeringen är det viktigt att vi nu tar ett nästa steg i arbetet och moderniserar lagstiftningen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen regeringen nu arbetar vidare med var huvudinriktningen i Utredningen om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering som remitterats och beretts inom Regeringskansliet. Viss kritik som framfördes under remissomgången gör dock att det krävs ytterligare tid för analys och arbete med förslagen.

Lagförslagen ska arbetas fram inom Regeringskansliet och läggas fram i två promemorior under sommaren 2017. Tanken är att dessa promemorior sedan kommer remitteras och omarbetas till en proposition som kan läggas fram till riksdagen under våren 2018, och att lagstiftningen kan träda i kraft under andra halvan av 2018. Den exakta utformningen av lagarna kommer regeringen att återkomma kring senast i samband med att promemoriorna läggs fram.

Nuvarande könstillhörighetslagen kom till 1972 och sedan dess har det skett förändringar av inställning och attityder.Till exempel så avskaffades det så kallade steriliseringskravet 2013.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.