Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

Publicerad

Idag överlämnar utredaren Annika Helker Lundström betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” till miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg tar emot betänkandet från regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström.
Miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg tar emot betänkandet från regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Centrumet bör inrättas som en självständig organisation genom ett gemensamt initiativ mellan stat och näringsliv. Substitutionscentrumet ska i första hand rikta sig till handlande konsumentnära företag – främst små och medelstora företag och de som hanterar varor. Med den utformning och inriktning som utredningen föreslår kan centrumet stimulera kemikaliesmart produkt- och affärsutveckling.

− De stora svenska företagen såsom Electrolux, ABB och Scania har jobbat länge med att byta ut farliga kemikalier. Det gör att de kan ligga före med hållbara produkter och det ger dem också fördelar mot konkurrenterna. Nu vill vi hjälpa mindre företag att byta bort farliga kemikalier och tror att det kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Regeringen intensifierar på det här sättet arbetet för att förverkliga målet om en giftfri vardag. Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

− Vi vill att alla ska vara trygga med att de produkter vi köper till våra barn, maten vi äter och kläderna vi har på oss, inte är skadliga för oss eller vår miljö. Att förbättra förutsättningarna för företag och andra aktörer att få mer kunskap om farliga kemikalier i varor så man kan byta ut de farligaste till bättre alternativ är en viktig del i detta arbete säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet, har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

− Substitutionscentrumet bidrar till att stärka kemikaliekraven vid inköp. Det driver på innovationskraften och ökar användandningen av nya lösningar, säger utredare Annika Helker Lundström.

Presskontakt

Martin Kling
Tf pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling
Monica Törnlund
Ämnesråd, Kemikalieenheten
Telefon 08-405 10 00 (vxl)
Mobil 076-845 86 85

Om handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalieinspektionen fortsätter på uppdrag av regeringen med handlingsplanen för en giftfri vardag med planen för 2015–2020. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.