Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samarbete för att nå friska arbetsplatser

Publicerad

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sedan 2010. Åtgärder från såväl regeringen som arbetsmarknadens parter behövs för att fler ska få ett bra stöd åter i hälsa och arbete. Därför har regeringen beslutat om ”Samling för friska arbetsplatser”. Samlingen innebär regelbundna träffar med arbetsmarknadens parter för att följa upp pågående, planerade och framtida åtgärder för att tillsammans skapa friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

- Vi har alldeles för många i Sverige som blir sjuka på jobbet. Samhällets mål måste vara en låg och stabil sjukfrånvaro. De förebyggande insatserna och stöd tillbaka från sjukdom är avgörande. Politik, fackförbund och arbetsgivare måste ta gemensamt ansvar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Samlingen leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som bjuder in deltagare från arbetsmarknadens parter inom kommun, landsting, stat och privat sektor till separata möten. Utöver dessa deltagare kan andra relevanta aktörer bjudas in till samlingarna.

Mot bakgrund av de ökade sjuktalen har regeringen tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. En del av detta, den så kallade Hälsoväxlingen där arbetsgivarna skulle bära en större del av kostnaderna för de längre sjukskrivningarna drog regeringen tillbaka. Detta mot ett löfte om aktivt arbete inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter skrev avsiktsförklaringar till regeringen om hur de ska göra arbetet gemensamt.

Samlingen för friska arbetsplatser är en uppföljning av arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar och syftar till att under 2017-2021 löpande diskutera åtgärder som bidrar till en långsiktigt stabil sjukfrånvaro.

Avtalande parter inom kommun- och landstingssektorn:

 • Sveriges kommuner och landsting
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarnas samverkansråd
 • OFR Läkare
 • OFR Hälso- och sjukvård
 • OFR Allmän kommunal verksamhet

Avtalande parter inom statlig sektor:

 • Arbetsgivarverket
 • SACO-S
 • SEKO
 • OFR SPO

Avtalande parter inom privat sektor:

 • LO
 • Förhandlings- och samverkansrådet PTK
 • Svenskt Näringsliv

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00