Stödmaterial till huvudmän som anordnar lovskola

Regeringen har i dag beslutat om att ge Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial eller allmänna råd till huvudmän som anordnar lovskola.

Förra veckan beslutade regeringen en proposition som innebär en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola. Det gäller elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen – och därmed riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Skolverket får nu i uppdrag att förbereda framtagandet av ett skriftligt material som ska utgöra ett stöd för huvudmännen vid organiserandet av lovskola. Materialet ska tas fram enligt förslagen i propositionen, och om riksdagen fattar beslut i enlighet med dessa ska myndigheten färdigställa materialet. Materialet ska tydliggöra de förutsättningar som gäller för lovskolans verksamhet och därmed bidra till att lovskolan uppnår sitt syfte.

- Att få lite extra tid med lärare, en chans till att nå målen, kan vara det som avgör framtiden för en elev. Därför är lovskolan viktig och vi har sett hur lovskola med kvalitet gör skillnad för resultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling