Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Större sändningsområden för en livskraftig kommersiell radio

Publicerad

Regeringen överlämnade idag propositionen Vissa frågor om kommersiell radio (Prop. 2016/16:136) till riksdagen. I den föreslår regeringen bland annat en möjlighet till utformning av större sändningsområden för kommersiell radio, och ändrade regler som ska främja konkurrens och mångfald på radioområdet.

Det är Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som bestämmer sändningsområdenas omfattning. Regeringen föreslår att MPRT inte längre ska vara bunden till att utforma sändningsområden som är lokalt avgränsade, utan i stället se till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Det öppnar för möjligheten att skapa större sändningsområden än idag.

I propositionen föreslår regeringen också att ändra reglerna om hur många tillstånd som en aktör få ha i ett sändningsområde samt förslag om att ändra reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra att enskilda aktörer får ett alltför stort inflytande på radiomarknaden till nackdel för konkurrens och mångfald.

Radiomarknaden har utvecklats mot allt större ägarkoncentration. Dessa förhållanden är inte förenliga med de mediepolitiska målen att bl.a. stödja yttrandefrihet och mångfald.

Förslagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2017.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00