Strandhäll lyfter jämlika livsvillkor och sjukförsäkring i Skåne

Onsdagen den 22 mars besöker socialförsäkringsminister Malmö för att delta i en nationell konferens om jämlika livsvillkor. Strandhäll besöker också arbetsplatser i norra Skåne som framgångsrikt har arbetat med att få ner sjuktalen bland personalen.

Konferensen fokuserar på folkhälsan i Sverige och hur hälsoklyftor hänger samman med människors möjlighet till delaktighet och anknytning till arbetsmarknaden. Strandhäll kommer att tala om utmaningar inom sjukförsäkringen och hur regeringen arbetar för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Strandhäll besöker också ytterligare orter i norra Skåne. Bland annat sker ett besök på Åsgårdens äldreboende som framgångsrikt har arbetat med att få ner sjuktalen bland personalen.

Program:

09.30 Finsam konferens, Malmö
11.00 Möte med fackliga organisationer, Eslöv
12.00 Pressträff, Eslöv
13.30 Besök på Åsgårdens äldreboende, Kågeröd
14.45 Möte med fackliga organisationer, Svalöv

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju