Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk ekologisk ost godkänd för export till Kina

Publicerad · Uppdaterad

(Ny version) En viktig del av livsmedelsstrategin är att öka den svenska exporten av livsmedel och jordbruksprodukter. Nu börjar regeringens satsning på en ökad export till Kina skörda framgång. Nyligen godkändes ett svenskt företag för export av ekologisk ost till Kina. Det är första gången ekologiska livsmedel från Sverige godkänns av Kina.

Ökad export av svenska livsmedel till Kina var en av de prioriterade frågorna när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med en livsmedelsdelegation, besökte Kina och Hongkong i november 2015. Sven-Erik Bucht träffade under besöket bland andra vice jordbruksminister Qu Dongyu i Peking.

Regeringens arbete med att öka livsmedelsexporten till Kina har redan burit frukt och nyligen godkände landet ytterligare tre svenska företags mejeriprodukter för export.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, låg antibiotikaanvändning och god djurhållning. Det finns många svenska livsmedels- och jordbruksprodukter som väntat länge på att få tillträde till den kinesiska marknaden, och det finns ett ökande intresse bland svenska livsmedelsföretag att göra affärer i Kina. Det är därför väldigt goda nyheter att också svenska ekologiska livsmedel nu kan gå på export till Kina. Det lovar gott för framtiden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under hösten 2015 tillsatte regeringen ett permanent lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Kina och har från och med i år fördubblat Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets särskilda medel för exportgodkännanden. Under 2016 ökade exporten av mejeri- och fiskprodukter samt spannmålsprodukter som bröd och bakverk till Kina med 27 procent, vilket motsvarar ungefär 122 miljoner kronor. Den totala livsmedelsexporten till Kina uppgick 2016 till 509 miljoner kronor.

Nyligen godkände Kina Almnäs Bruks KRAV-märkta ostar för export. Eftersom bruket i nära samarbete med KRAV redan förra året skaffade sig en kinesisk ekocertifiering, får ostarna marknadsföras som just ekologiska när de nu fått tillstånd att exporteras till Kina. Företaget exporterar redan idag ekologisk ost till Hongkong och Macao. Även en rad mejeriprodukter från Fipros i Kågeröd och Ceres i Bjuv godkändes nyligen för export till Kina.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.