Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige högpresterande i digitalisering enligt EU-kommissionens index för 2017

Idag har kommissionen publicerat 2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Indexet mäter EU-länders digitaliseringsgrad genom att titta på områdena uppkoppling, humankaptial, användning av internet, integrering av digital teknik, och digitala offentliga tjänster.

Kommissionen konstaterar att Sverige är bland de mest högpresterande länderna i världen och att Sveriges huvudutmaning är att kontinuerligt förbättra den redan höga graden av digitalisering. Sverige får höga poäng inom samtliga områden men hamnar lägre inom området digitala offentliga tjänster. Sammantaget kommer Sverige på tredje plats av EU-länderna, vilket är samma placering som förra året.

– Kommissionens rapport bekräftar till stora delar den bild jag har. Sverige ligger högt när det gäller områden som infrastruktur, användning av internet, humankapital och integrering av digital teknik. Men vi ligger inte i ledning när det gäller digitala offentliga tjänster. Här behöver staten ta ett mycket tydligare ledarskap. Det kommer vara en viktig del av den digitaliseringsstrategi jag presenterar under våren, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Digital Economy and Society Index (DESI) tas fram årligen av EU-kommissionen och utkom första gången 2014. Data för rankningen av länder baserar sig på kommissionens Digital Scoreboard som har funnits sedan 2008.