Sverige stödjer nytt FN-organ för bevisinsamling av kränkningar och övergrepp i Syrien

Sverige bidrar med 3,2 miljoner kronor till ett nytt FN-organ som ska bistå i utredning och lagföring av allvarliga internationella brott som har begåtts under kriget i Syrien.

FN:s generalförsamling beslutade i december 2016 att upprätta den nya mekanismen för allvarliga internationella brott i Syrien (International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM). Den ska ha till uppgift att samla in och analysera bevisning för att förbereda för åtal för allvarliga internationella brott såsom krigs­förbrytelser och brott mot mänskligheten i Syrien sedan mars 2011.

- Utan tvekan har omfattande allvarliga brott begåtts i Syrien. Den utbredda straffriheten för förövare är helt oacceptabel, säger Margot Wallström, utrikesminister.

- Upprättande av mekanismen är ett viktigt steg framåt för att förövare av allvarliga brott mot folkrätten i Syrien ska kunna ställas till svars och brottsoffer få upprättelse. Vi vill med vårt bidrag stödja ett snabbt upprättande av mekanismen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mekanismen är inte en domstol men ska underlätta och bistå vid rättegångar i nationella, regionala eller internationella domstolar som har behörighet och möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta. Detta gäller oavsett vilken sida i konflikten den misstänkte förövaren tillhör.

Sedan Syrienkrisen utbröt för sex år sedan har Sverige varit aktivt för att hjälpa nödställda, stödja grannländerna som tagit emot många flyktingar och samtidigt stötta FN:s arbete för att hitta en politisk lösning som är helt nödvändig för att freden ska vara möjlig. Sverige har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Det nya beslutet innebär ytterligare ett viktigt bidrag genom att förbättra förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö
Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00