Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sveriges samarbetsavtal med Rumänien inom det sociala området följdes upp

Publicerad

Den 14-15 mars besökte statssekreterare Pernilla Baralt Bukarest och följde upp samarbetsavtalet inom det sociala området som Sverige och Rumänien undertecknade i juni 2015 för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare. Pernilla Baralt träffade bland annat Rovana Plumb, chef för departementet för EU-fonder, och tog del av ett utbildningsprogram för utsatta barn.

- Jag har haft värdefulla samtal med regeringsföreträdare, experter och frivilligorganisationer.  Rumänien satsar mer på insatser för att främja social inkludering och regional utveckling i de mest utsatta områdena. Insatser kommer även i större utsträckning att göras i partnerskap med myndigheter och frivilligorganisationer. Förskolan har blivit obligatorisk men kapaciteteten behöver stärkas för att det ska vara möjligt för alla barn i praktiken, säger Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Pernilla Baralt följde upp samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien med Adrian Marius Dobre, statssekreterare för arbete och social rättvisa, och gick igenom genomförda insatser och vad som ytterligare kan göras. Pernilla Baralt träffade också Unicef och andra frivilligorganisationer.

Under besöket hade Pernilla Baralt även möte med Rovana Plumb, chef för departementet för EU-fonder, och samtalade om hur kommande finansieringsbidrag till Rumänien ska användas för att utsatta grupper ska bli inkluderade i samhället.

Samarbetsavtalet för kunskapsutbyte

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien, som undertecknades i juni 2015, fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00