Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tidsbegränsad vapenamnesti under 2018

Publicerad

Regeringen har idag lämnat en lagrådsremiss om genomförandet av en tidsbegränsad vapenamnesti under våren 2018.

– Vi måste få ner antalet illegala skjutvapen. Erfarenheter från tidigare vapenamnestier visar att de kraftigt minskar antalet vapen som innehas av personer som inte har rätt till det, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska undgå att dömas för vapenbrott om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter någon annan lämna in egendomen till Polismyndigheten. Ansvarsfriheten gäller under perioden februari till och med april 2018. Inlämnaren har rätt att vara anonym och inlämnad egendom ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Våren 2018 kommer det att ha gått fem år sedan den senaste vapenamnestin. Sedan tidigare har Sverige genomfört tre vapenamnestier, den senaste år 2013.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.