Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två regeringsuppdrag för säkrare egenvård och läkemedelsanvändning

Publicerad

Under torsdagen fattade regeringen beslut om två nya uppdrag till Socialstyrelsen genom en ändring av myndighetens regleringsbrev. Socialstyrelsen får dels i uppdrag att kartlägga egenvårdsrådgivning på öppenvårdsapotek, och dels att ta fram en diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre.

Checklistan ska hjälpa behandlande läkare eller sjuksköterskor att uppmärksamma symtom som är särskilt viktiga att utreda hos äldre genom att visa vilka diagnoser eller andra företeelser som oftast är orsaken till ett givet symtom. Målet är att äldre ska få en läkemedelsbehandling som är mindre omfattande och i större utsträckning baserad på korrekta indikationer.

- De här uppdragen är två exempel på hur vi i den nationella läkemedelsstrategin arbetar för en säkrare läkemedelsanvändning och bättre hälsa hos befolkningen. De kan båda bidra till en mer jämlik vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Målet med kartläggningen av egenvårdsrådgivningen är att analysera egenvårdsrådgivningen och se över om det finns ett behov av att utveckla ett kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek. Aktiviteten syftar i första hand till att höja patientsäkerheten. Kartläggningen ska utgå ifrån vilka stöd för egenvårdsrådgivning som används av Sveriges Apoteksförenings medlemmar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Uppdraget om att ta fram en diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre ska redovisas senast den 1 december 2018.

Uppdragen ges som en del i arbetet med handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00