Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare regler för välfärden i EU

Publicerad

EU har ett gemensamt regelverk för samordning av trygghetssystem som är nästan 60 år gammalt. Sverige välkomnar debatten som nu pågår i EU om att modernisera samordningen. I dag påbörjade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förhandlingarna om nytt regelverk för välfärdssystemen på ministermötet EPSCO i Bryssel.

- Den svensk som över en tid bor och jobbar i ett annat europeiskt land ska inte behöva känna otrygghet vad gäller sjukvård, pension och sociala rättigheter. Det har jag varit och förhandlat om i Bryssel idag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

-Det här är en viktig del av att bygga ett mer socialt Europa där rättigheter, skyldigheter och möjligheter hänger ihop. Statsministern och EU-kommissionen har dessutom bjudit in till ett socialt toppmöte i Göteborg i höst, säger Strandhäll.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Fakta

Social trygghet som avser socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården är en nationell angelägenhet i EU. Men i och med att personer flyttar mellan olika EU-länder finns det behov av samordning av de olika nationella systemen så att personer till exempel inte förlorar intjänad pension, lättare får tillgång till sjukvård och kan få tillgång till föräldraförsäkring även när de befinner sig i ett annat medlemsland. Samordningen regleras i förordning 883. Regelverket ses nu över för att utveckla och modernisera det i takt med samhällsutvecklingen