UD inbjuder till panelsamtal med Michel Sidibé, chef för UNAIDS

Den 28 mars besöker Michel Sidibé, chef för UNAIDS (FN:s gemensamma program för hiv och aids), Stockholm. Media inbjuds att delta vid ett panelsamtal om hiv, SRHR och jämställdhet. Utöver Michel Sidibé medverkar också statssekreterare Ulrika Modéer, UD, programansvarig specialist Åsa Andersson, Sida, och generalsekreterare Maria Andersson, RFSU.

Tid:
Plats: UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm

Medtag presslegitimation. Anmälan till anna.pettersson@gov.se.

Flickor och unga kvinnor är de som drabbas hårdast av hiv, särskilt i södra Afrika. Kopplingen mellan flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, SRHR, och hiv och aids är uppenbar. Detsamma gäller kravet på ökad jämställdhet. Bara om vi kan göra framsteg på områden som tillgång till SRHR och ökad jämställdhet kommer kampen mot hiv att lyckas. Michel Sidibé kommer att belysa dessa samband och hur UNAIDS arbetar med dem.

En effektiv insats mot hiv kräver också att alla partners arbetar väl tillsammans. Detta gäller inom länder, på regional och global nivå. Samtalet kommer också att handla om hur Sverige bidrar till detta, exempelvis inom den globala kampanjen She Decides för kvinnors rättigheter.

Anmäl dig senast måndagen den 27 mars till anna.pettersson@gov.se.

Kontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström