Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om säker kommunikationslösning för blåljusaktörer överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Publicerad

Inrikesministern har idag mottagit utredningen: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7). Utredare har varit Gunnar Holmgren.

− Polisen, räddningstjänsten och försvaret måste kunna kommunicera säkert och effektivt. Dagens system är anpassat för kommunikation via tal. Det behöver kompletteras med ett modernare system, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredaren föreslår bland annat:

• En kommunikationslösning som staten i stor utsträckning kontrollerar och förfogar över, för att långsiktigt säkra medborgarvärden och kritiska samhällsfunktioner i en tid av försämrat säkerhetspolitiskt läge.

• En lösning där offentliga och kommersiella strukturer och resurser samutnyttjas. Staten föreslås söka samverkan med kommersiella operatörer, t ex genom överenskommelser om roaming till allmänna nät.

• Utveckling av säkra statliga kärn- och stamnät med fiber- och radiolänkinfrastruktur samt uppbyggnad av statligt radioaccessnät med förfogande över 2x10 MHz i 700 MHz-bandet.

Utredningsförslaget kommer nu att skickas på remiss.

Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00