Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen förlängs

Regeringen har i dag beslutat att förlänga utredningen ”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”. Utredningen ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017.

I november 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret när det gäller skyldigheter inom skogsvårdslagstiftningen, identifiera behov av tydliggörande av bestämmelser om överklagande i skogsvårdslagen samt att analysera om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnade av uppgifter.

Fredrik von Arnold utsågs som ny utredare i november 2016. Han har kommit med önskemål om en förlängning av utredningen för att kunna leverera ett bra underlag till regeringen.

- Utredningen är viktig för att förtydliga skogsvårdslagstiftningen. Fredrik von Arnold tillsattes för mindre än fem månader sedan och jag har förståelse för att utredningen behöver förlängas. Jag ser fram emot överlämnandet i mitten av oktober, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 15 oktober 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng