Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd i Luxemburg

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte i Luxemburg den 3 april.

EU:s utrikesministrar kommer att föra en diskussion och anta rådsslutsatser om Syrien. Bakgrunden till diskussionen är bland annat den fortsatt mycket oroväckande utvecklingen i landet samt den förestående givarkonferensen i Bryssel den 5 april där EU är en av värdarna.

Rådet kommer också att föra diskussion om konflikten i Jemen och den pågående humanitära krisen. Vid rådsmötet avser regeringen särskilt betona vikten av att EU ökar sitt engagemang för att möta denna humanitära katastrof.

Rådet kommer även att ha en diskussion om hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i Libyen samt beröra utvecklingen i Turkiet mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen.

Rådsmötet avslutas med en informell lunch med Arabförbundets generalsekreterare Ahmed Aboul-Gheit om regionala frågor.

Presskontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke