Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

10 miljoner för att motverka psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända barn och unga

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela 10 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med förebyggande och främjande verksamhet för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Med bidraget vill regeringen förstärka och komplettera de insatser, som kommuner, landsting och statliga myndigheter redan gör för att förebygga psykisk ohälsa bland de barn och unga som kommer till Sverige.

– Barn och unga som flyr till vårt land befinner sig i en väldigt utsatt och svår situation. Vi vet att ideella organisationer runt om i landet gör ett jätteviktigt arbete för den här gruppen, inte minst inom området psykisk hälsa. De här pengarna möjliggör att de kan fortsätta utveckla sitt arbete och stötta de här grupperna, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Nyligen inrättade regeringen ett nytt kunskapscenter för ensamkommande barn där fokus bland annat är hälsa. Denna satsning är ytterligare en viktig komponent i arbetet, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Pengarna får användas under 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.