Alice Bah Kuhnke besöker Eskilstuna på Pressfrihetens dag 3 maj

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker Eskilstuna-Kuriren och deltar i ett seminarium om pressfrihet den 3 maj.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Eskilstuna (med reservation för ändringar):

Onsdag 3 maj

Besöker Eskilstuna-Kurirens redaktion för samtal om lokalmediernas förutsättningar och utmaningar i dag, bland annat vad gäller konkurrens om annonsintäkter och hot och hat mot journalister.

17.30 – 19.00 Ministern deltar vid paneldebatt om hot, näthat och fejknyheter. Deltar också gör bland annat Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman, polischef Mikael Backman, Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter och Mattias Ståhle, reporter på Eskilstuna-Kuriren.
Arrangeras av Eskilstuna-Kuriren.
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Pressfriheten dag

Pressfrihetsdagen utropades 1993 av FN:s generalförsamling och firas varje år den tredje maj. Dagen är tänkt att vara ett tillfälle för att utvärdera pressfriheten världen över, försvara media mot attacker mot deras oberoende och hedra journalister som förlorat sina liv när de utövat sitt yrke.
Varje år delas Unescos pressfrihetspris. I år är pristagaren Dawit Isaak.

Regeringens arbete med att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat

Det demokratiska samtalet måste värnas. Därför stärker regeringen arbetet med att förebygga förtroendevaldas, journalisters och konstnärers utsatthet för hot och hat, och regeringen kommer under 2017 att presentera en handlingsplan. Ett stärkt arbete för att förebygga utsatthet för hot och hat hos förtroendevalda, journalister och konstnärer handlar bland annat om att systematiskt bygga kunskap på området och synliggöra de konsekvenser som hot och hat får för det demokratiska samtalet.