Alice Bah Kuhnke besöker Uppsala den 20 april

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Uppsala på torsdag, 20 april. Ministern kommer att besöka Upsala Nya Tidning, Uppsala kulturskola och möta Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Uppsala (med reservation för ändringar):

Torsdag 20 april

15.30 – 16.00 Intervjutid för media.

Besöker Upsala Nya Tidnings redaktion för samtal om medborgarjournalistik där vanliga medborgare rekryteras, utbildas och coachas till att skriva och fotografera.

Besöker Uppsala Kulturskola, som samarbetar med externa kulturanordnare och det civila samhället.

Träffar representanter för Uppsala kommun och stadens stadsarkitekt Claes Larsson. Besöket sker i Rosendal, ett nytt område med en mix av bostäder, handel, service och universitetsanknuten verksamhet.

Kontakt

Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon 08-405 51 48
Mobil 070-267 91 89
e-post till Boris Vasic

Regeringens satsning på den kommunala musik- och kulturskolan i Uppsala län

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Regeringen satsar på främja låga avgifter och öka kvaliteten i den kommunala musik- och kulturskolan i hela landet. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Stödet fördelas av Statens Kulturråd. Uppsala län har tagit emot 2 833 000 kronor i utvecklingsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan.

En ny politik för arkitektur och design

Regeringen ska lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Ambitionen är att skapa en inkluderande politik som bidrar till att fler får leva och verka i attraktiva och hållbara miljöer, och ge förutsättningar för att arkitektur, form, design, stadsplanering, konst och kulturarv samlat ska kunna bidra till det.
Propositionen ska tas fram i nära dialog med bland annat Näringsdepartementet och Miljödepartementet.