Anna Ekström medverkar i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisations kongress

I morgon, onsdag 26 april, reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Västerås för att medverka i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisations (RIO:s) kongress.

RIO representerar de drygt hundra idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och en kongress anordnas vartannat år. Anna Ekström kommer vid årets kongress att hålla ett anförande om folkhögskolans roll i kunskapslyftet och ta upp folkbildningens betydelse för att möta de utmaningar som Sverige står inför.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00