Ardalan Shekarabi reser till Uruguay och Argentina

Den 1 maj reser civilminister Ardalan Shekarabi till Montevideo, Uruguay och Buenos Aires, Argentina. Syftet med besöken är att stärka Sveriges bilaterala relationer i regionen samt utbyta erfarenheter i genomförandet av Agenda 2030.

Under resan kommer Ardalan Shekarabi att träffa ett flertal ministerkollegor och utbyta erfarenheter i genomförandet av Agenda 2030. Under mötena kommer miljö- och energifrågor, moderniseringsarbete och Global Deal också att diskuteras. Under besöket i Argentina kommer statsrådet även att diskutera moderniseringsfrågor, framförallt med fokus på transparens och antikorruption och på jobbskapande i samband med nedläggning av industrier. Vidare kommer statsrådet, under möten med företag i regionen, att få möjlighet att lyfta näringslivets viktiga roll i genomförandet av Agenda 2030.

Under resan kommer ett flertal besök också att göras, bland annat på SARAS Resilience Center och på #First Generation-skolan Lange Ley.

Civilministerns resa går att följa via hans sociala kanaler Facebook, Twitter och Instagram.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00